Notulen vergadering 6 juni 2023

Notulen vergadering 6 juni 2023

Verslag Sociale Raad Aalten Datum:               dinsdag 6 juni 2023 Tijdstip:              19.00-21.00 uur Plaats:                 Gemeentehuis, ingang Bredevoortstraatweg Afwezig:             Anja van Maren, Henriette v/d Weijde, Anneke Mennink en Sanne Ouwens...
Notulen vergadering 6 juni 2023

Notulen vergadering 5 april 2023

Datum:                Woensdag 05 april 2023 Tijdstip:              19.00-21.00 uur Plaats:                 Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg Afwezig:             Anja van Maren 1. Opening en vaststellen agenda Matthijs heet iedereen welkom en in het speciaal...
Agenda 5 april 2023

Agenda 5 april 2023

Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Gemeentehuis Aalten 1. Opening en vaststellen agenda 2. Verslag en actiepunten vergadering 07 maart 2023 bijlagen 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen 4. Presentatie door Barbara Ulfman, GALA...
Verslag vergadering 7 maart 2023

Verslag vergadering 7 maart 2023

Datum: Dinsdag 07 maart 2023 Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Gemeentehuis Aanwezig: Matthijs Almekinders, Monika ten Barge, Rob van den Berg, Annemarie Bröker, Rosita Hieltjes, Jannelien Magis, Anja van Maren, Anneke Mennink, Janny Neerhof, Sanne Ouwens, Mirjam...
Verslag vergadering 7 maart 2023

Vacature lid Sociale Raad

Is voor jou je directe sociale leefomgeving belangrijk? Dan kun je ons als lid versterken. De Sociale Raad Aalten zoekt een nieuw en enthousiast lid. Wij zijn een vertegenwoordiging van inwoners van de gemeente Aalten. We adviseren burgemeester en wethouders gevraagd...
Raadsprogramma

Raadsprogramma

Voor u ligt het raadsprogramma 2022- 2026 van de gemeenteraad van Aalten. Op 5 maart 2022 zijn de fracties geconsulteerd om te bepalen of, net zoals in de raadsperiode 2018- 2022, weer een raadsprogramma zou worden opgesteld. Door alle fracties is daarop positief...