Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis Aalten

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag en actiepunten vergadering 07 maart 2023 bijlagen

3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen

4. Presentatie door Barbara Ulfman, GALA budgetten en gedachtewisseling over beweeg-, sport en leefstijlakkoord

5. Kort verslag Matthijs Almekinders contact SR Winterswijk

6. Stembureaus, toegankelijkheid en openingstijden

7. Jaarrekening 2022 bijlage

8. Kwartaalverslag Q1 2023 bijlagen

9. Scholing B1 schrijven, 11 en 25 april

10. Sollicitatie nieuw lid en secretaris

11. Communicatie, stand van zaken

12. Nieuws uit de werkgroepen

13. Rondvraag en sluiting