Welkom op de website van de Sociale Raad Aalten

 

 

De Visie van de Sociale Raad Aalten:

De inwoners van gemeente Aalten maken onze gemeenschap de moeite waard.

Iedere inwoner heeft talenten en wordt uitgenodigd om die in te zetten.

Door omzien naar elkaar en samen te werken komen we verder.

Het is dan ook belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat we elkaar daartoe stimuleren.

 

 

De Missie van de Sociale Raad:

De Sociale Raad Aalten wil bijdragen aan een leefbare samenleving voor alle inwoners.

Wij adviseren de gemeente over gezondheid, welzijn, werken, wonen en financiële ondersteuning van inwoners. Dat doen we gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en namens de inwoners van jong tot oud.

 

Meedoen en mee kunnen doen is in alle opzichten belangrijk. Daarbij streven we naar:

 

          – voorkomen is beter dan genezen;
          – resultaten zijn belangrijker dan procedures;
          – vernieuwing wanneer dat leidt tot verbetering;
          – begrijpelijke taal, goed overleg en korte termijnen.