Sociale Raad Aalten

De Sociale Raad is een vertegenwoordiging van betrokken burgers.

Visie

Aalten

Ons nieuwe logo!

De inwoners van gemeente Aalten maken onze gemeenschap de moeite waard. Iedere inwoner heeft talenten en wordt uitgenodigd om die in te zetten.

Door omzien naar elkaar en samen te werken komen we verder. Het is dan ook belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat we elkaar daartoe stimuleren.

De gemeente Aalten ligt in de mooie Achterhoek, tegen de Duitse grens. Aalten is ontstaan ergens in de tweede helft van de 8ste eeuw. De gemeente bestaat uit drie grote dorpskernen; Aalten, Dinxperlo en Bredevoort.
Daarnaast zijn er ook nog vele kleinere dorpskernen en buurtschappen die deel uitmaken van de gemeente. De gemeente heeft iets meer dan 27.000 inwoners.

Werkgroepen

Werkgroep Participatie

Participatie houdt in dat alle inwoners meedoen. Er zijn grofweg twee verschillende vormen van participatie die zijn allebei belangrijk voor het beleid van de gemeente:
– Burgerparticipatie: oftewel inspraak. Inwoners denken mee over beleid of spelen een actieve rol in projecten van de gemeente.
– Maatschappelijke participatie: inwoners doen mee aan het maatschappelijke leven, als leerling, werknemer, ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger.
– De Participatiewet is een wet voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. De gemeente heeft daar een belangrijke rol in.

Werkgroep WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. De WMO werkgroep formuleert, net als de andere werkgroepen, gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onderwerpen die betrekking hebben op de WMO. Als er een advies is geformuleerd door de werkgroep dan wordt dit besproken met de rest van de Sociale Raad, na goedkeuring ontvangt de gemeente het advies.

De WMO werkgroep wil met deze inzet een bijdrage leveren aan het heden en de toekomst om leefbaarheid in de gemeente Aalten te vergroten.

Werkgroep Jeugd

De werkgroep Jeugd houdt bezig met allerlei zaken rondom jeugd, maar ook schuldhulpverlening en inburgering. De werkgroep heeft regelmatig contact met beleidsmedewerkers jeugd van de gemeente om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg. Als werkgroep mogen hierin kritisch meedenken, adviezen geven.

Extra aandacht gaat dit jaar naar de mentale zorg voor deze groep, samen met armoede binnen gezinnen.

Laatste nieuws

Agenda 8 juli 2024

Agenda 8 juli 2024

Datum: Maandag 8 juli 2024 Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Gemeentehuis Agenda: 1. Opening en...

Lees meer