Welkom op de website van de Sociale Raad Aalten

 

 

…wat is de Sociale Raad Aalten?

De sociale raad is een vertegenwoordiging van burgers die binding hebben met de doelgroepen in het sociale domein en adviseert over de participatie van de burgers in de gemeente Aalten.

De Sociale Raad Aalten bestaat uit leden, die allen burger zijn in de gemeente Aalten. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten.

 

…wat is de doelstelling van de Sociale Raad?

De Sociale Raad heeft als doel de mening van de achterban uit het gehele sociaal domein aan het college van B&W te verwoorden. De Sociale Raad brengt over het voorgenomen beleid van het college van B&W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W.

De Sociale Raad werkt vanuit onderstaande uitgangspunten:

De sociale raad streeft bij haar advisering naar feitelijke invloed en opname van het advies in het beleid van de gemeente. Hiermee bedoelen we dat het advies zo is geformuleerd dat het college van B & W het advies kan overnemen en uitvoeren.

Om dit goed te kunnen doen, zijn onderstaande dingen erg belangrijk:

  • Een goede relatie met de burgers
  • Een goede relatie met de gemeente
  • Een zo optimaal mogelijk functionerende Sociale Raad
  • Gebruik maken van inspreekrecht bij Ronde Tafel Gesprekken zodat fracties van de gemeenteraad op de hoogte zijn van de opvatting van de Sociale Raad.
  • Een integere en ter zaken kundige manier van werken
  • Adviseren volgens uniforme kaders, hierdoor is een kwalitatief hoogwaardig advies gewaarborgd
  • De Sociale Raad stelt een jaarplan op in overleg met de gemeente, hierin staan de speerpunten die overeenkomen met de bestuurlijke planning van de gemeente.