Welkom op de website van de Sociale Raad Aalten

 

 

Het zal u zeker niet verbazen, ook de Sociale Raad bevindt zich in de Corona stand. Sommige dingen dan nu ook nèt even anders. Waar u eerder welkom was op onze vergaderingen, moeten wij u nu helaas teleurstellen.

 

Vergaderen doen wij nu of via de digitale weg op afstand, of fysiek op de gestelde 1,5 meter afstand zonder belangstellende bezoekers. Ons werk houd niet op en gaat vanzelfsprekend door. Voor u blijven wij bereikbaar zoals voorheen. Persoonlijk contact is wat moeilijker dus graag per telefoon, email of post.
Zodra er een eind komt aan deze situatie dan informeren wij u direct via deze site.

 

Andere wetten, andere naam

De Sociale Raad Aalten bestaat sinds 2015 en heette voorheen de WMO-raad Aalten. Door de wetswijzigingen in het Sociale Domein die per 1 januari 2015 plaats vonden, veranderde de rol van de gemeente én de WMO-raad, vandaar een nieuwe naam. Vanaf die datum namelijk kreeg de gemeente meer verantwoordelijkheden om haar burgers ‘maatschappelijk te ondersteunen’. Zij kreeg deze verantwoordelijkheid van het Kabinet omdat zij dichterbij de burgers en hun leefwereld staat, in tegenstelling tot de Rijksoverheid.

 

Rol gemeente

De gemeente was al verantwoordelijk voor goede en toegankelijke voorzieningen, diensten en ruimten, zoals een wijkcentrum, sporthal of diensten zoals huishoudelijke verzorging en een loket voor informatie en advies voor haar burgers. Nu krijgt zij expliciet de verantwoordelijkheid om voor mensen met een – verstandelijke – beperking, chronische psychische of psychosociale problemen of – oudere – mensen met chronische ziektes deze voorzieningen te bieden. Zo moet zij bevorderen dat burgers met beperkingen zolang mogelijk in de eigen leefomgeving – thuis – kunnen blijven wonen en zelf regie blijven voeren over hun leven.

SRA250

 

Op deze site vindt u, naast allerlei informatie over de werkwijze, samenstelling en de adviezen van de Sociale Raad, ook de mogelijkheid om uw signalen en klachten af te geven over het gemeentelijk beleid op het terrein van wonen, zorg, welzijn, jeugd, integratie en participatie. De raad hecht zeer aan uw inbreng, zij adviseert immers namens u! De Sociale Raad wil benadrukken dat zij geen individuele klachten of problemen kan oplossen, wel zijn de signalen waardevol voor de adviezen die de Raad uitbrengt.