Wie we zijn

De Sociale Raad Aalten

De Sociale Raad is een vertegenwoordiging van burgers die binding hebben met de doelgroepen in het sociale domein. De Raad adviseert over de participatie van burgers in de gemeente Aalten.

Bestuur

 

Bestuur

Matthijs Almekinders – voorzitter
Anja van Maren – vicevoorzitter
Anne-Marie Br̦ker Рsecretaris
Monika ten Barge – penningmeester

Leden

Anneke Mennink-van Poelwijk
Henriette van der Weijde-Dierssen
Jannelien Magis
Janny Neerhof
Martien Wevers
Miriam Schreurs
Nicole Wubbels-Derksen
Rob van den Berg
Rosita Hieltjes
Sanne Ouwens

Het doel

De Sociale Raad heeft als doel de mening van de achterban uit het gehele sociale domein aan het college van burgemeester en wethouders te verwoorden.

De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het voorgenomen beleid van het college en de gemeenteraad.