Wie we zijn

De Sociale Raad Aalten

De Sociale Raad is een vertegenwoordiging van burgers die binding hebben met de doelgroepen in het sociale domein. De Raad adviseert over de participatie van burgers in de gemeente Aalten.

Bestuur en leden

Voorzitter

Matthijs Almekinders

Vicevoorzitter en lid

Anja van Maren

 

Secretaris

Loes Wielink

Penningmeester

Monika ten Barge

Lid

Rob van den Berg

Lid

Rosita Hieltjes

 

Lid

Henriƫtte van der Weijde-Dierssen

Lid

Jannelien Magis

Lid

Anneke Mennink-van Poelwijk

Lid

Janny Neerhof

 

Lid

Sanne Ouwens

Lid

Martien Wevers

Lid

Henk Westerveld

 

Het doel

De Sociale Raad heeft als doel de mening van de achterban uit het gehele sociale domein aan het college van burgemeester en wethouders te verwoorden.

De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het voorgenomen beleid van het college en de gemeenteraad.