Datum:               Woensdag 5 juni 2024

Tijdstip:              19.00-21.00 uur

Plaats:                 Gemeentehuis

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Externe spreker Kattenberg
 3. Voorstellen nieuwe leden
 4. Verslag en actiepunten vergadering 6 mei 2024
 5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 6. Vacatures stand van zaken
 7. Zorgzame buurten
 1. Terugkoppeling gesprek F. Ebbers
 2. Communicatie, stand van zaken
 3. Nieuws uit de werkgroepen
 4. Afscheid M. Wevers en A. van Maren
 5. Rondvraag en sluiting

 

Belangstellenden kunnen het woord voeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u dit voor het begin van de vergadering opgeven aan de voorzitter van de Sociale Raad.