(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

1 Opening en vaststellen agenda Matthijs opent de vergadering en heet de toehoorders en de gastspreker Jeroen Spruit van harte welkom. Agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het agendapunt over de visie op vrijwilligers wordt behandeld zodra de stukken van de gemeente...
(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

Agenda 6 mei 2024

Datum: Maandag 6 mei 2024 Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Gemeentehuis Aalten Agenda: 1. Opening en vaststellen agenda 2. Externe spreker: Jeroen Spruit (Laborijn) 3. Verslag en actiepunten vergadering 3 april 2024 4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en...
(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

(Concept) Notulen vergadering 3 april 2024

1 Opening en vaststellen agenda Notulen: Voorzitter Matthijs heet iedereen welkom. Op de tribune zitten drie toehoorders. 2 Verslag en actiepunten vergadering 5 maart 2024 Notulen: Punt 6; voorzitters niet genoemd. Aanpassen. De werkgroep was verbaasd dat de werkgroep...
(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

(Concept) Notulen vergadering 5 maart 2024

1 Opening en vaststellen agenda Notulen: Matthijs heet iedereen welkom, ook een woord van welkom aan de drie toehoorders die vandaag in de zaal zitten. Eén van de toehoorders wil tijdens agendapunt 10 inspreken. 2 Verslag en actiepunten vergadering 5 februari 2024...
(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

(Concept) Notulen vergadering 5 februari 2024

1 Opening en vaststellen agenda Notulen: Loes en Anke zijn afwezig, Henk moet om half 9 weg. 2 Verslag en actiepunten vergadering 3 januari 2024 Notulen: De notulen worden ongewijzigd onder dankzegging goedgekeurd. Actiepunt; is er antwoord op de brief richting ZOOV....
(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

(Concept) Notulen vergadering 3 januari 2024

1 Opening en vaststellen agenda Notulen: Matthijs heet iedereen van harte welkom. Anja is afwezig, voor de rest is iedereen aanwezig. 2 Verslag en actiepunten vergadering 6 december 2023 Notulen: Eén tekstuele wijziging tekst Laborijn; Informele plekken moet zijn...
(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

Agenda 3 april 2024

Datum: Woensdag 3 april 2024 Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Gemeentehuis Agenda: 1. Opening en vaststellen agenda 2. Verslag en actiepunten vergadering 5 maart 2024 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten 4. Vacatures stand van zaken 5....
(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

Vacature(s) Sociale Raad Aalten

Vind jij je leefomgeving belangrijk? Kom ons helpen! De Sociale Raad Aalten zoekt nieuwe enthousiaste leden.   Wie zijn wij? Wij zijn een onafhankelijke vertegenwoordiging van inwoners van de gemeente Aalten. Wij adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over...
(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

Agenda 3 januari 2024

Datum: Woensdag 3 januari 2024 Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg Agenda: Opening en vaststellen agenda Verslag en actiepunten vergadering 6 december 2023 Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten Project...
(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

Agenda 5 februari 2024

Datum: Maandag 5 februari 2024 Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg Agenda: Opening en vaststellen agenda Verslag en actiepunten vergadering 3 januari 2024 Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten...