Datum: Maandag 8 juli 2024
Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag en actiepunten vergadering 5 juni 2024

3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

4. Terugkoppeling webinar regionale samenwerking

5. Vacatures stand van zaken

6. Ontwikkelingen Veilig Thuis (externe spreker) 19.30

7. Update vrijwilligersbeleid

8. Halfjaarverslag

9. Communicatie, stand van zaken

10. Nieuws uit de werkgroepen

11. Afscheid A. Menneke

12. Rondvraag en sluiting

Belangstellenden kunnen het woord voeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u dit voor het begin van de vergadering opgeven aan de voorzitter van de Sociale Raad.