Datum: Maandag 6 mei 2024
Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis Aalten

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Externe spreker: Jeroen Spruit (Laborijn)

3. Verslag en actiepunten vergadering 3 april 2024

4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

5. Visie op vrijwilligers

6. Terugkoppeling Commissie Sociaal Domein

7. Vacatures stand van zaken

8. Gezamenlijke activiteit

9. Zorginkoop

10. Communicatie, stand van zaken

11. Nieuws uit de werkgroepen

12. Rondvraag en sluiting

Belangstellenden kunnen het woord voeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u dit voor het begin van de vergadering opgeven aan de voorzitter van de Sociale Raad.