Voor u ligt het raadsprogramma 2022- 2026 van de gemeenteraad van Aalten.
Op 5 maart 2022 zijn de fracties geconsulteerd om te bepalen of, net zoals in de raadsperiode 2018- 2022, weer een raadsprogramma zou worden opgesteld.

Door alle fracties is daarop positief gereageerd, waarbij door de meeste fracties ook gewezen werd op de positieve effecten die het opstellen van het raadsprogramma heeft gehad op de onderlinge verhoudingen binnen de Aaltense politiek.
Ook is de wens uitgesproken te blijven investeren in open en constructieve onderlinge verhoudingen. Door alle fracties is daarop positief gereageerd en op 5 april 2022 heeft de Raad besloten tot het opstellen van een raadsprogramma op hoofdlijnen voor de periode 2022- 2026.

Download of lees het heleĀ  Raadsprogramma (pdf)