(Concept) Notulen vergadering 5 juni 2024

(Concept) Notulen vergadering 5 juni 2024

Opening en vaststellen agenda Matthijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Externe spreker Jos (Kattenberg) Jos is wooncoach bij de Kattenberg. Hij geeft een toelichting over het project op de Kattenberg. De Kattenberg is ontstaan vanuit een...
Agenda 5 juni 2024

Agenda 5 juni 2024

Datum:               Woensdag 5 juni 2024 Tijdstip:              19.00-21.00 uur Plaats:                 Gemeentehuis Agenda: Opening en vaststellen agenda Externe spreker Kattenberg Voorstellen nieuwe leden Verslag en actiepunten vergadering 6 mei 2024 Ingekomen en...
Agenda 5 juni 2024

(Concept) Notulen vergadering 6 mei 2024

1 Opening en vaststellen agenda Matthijs opent de vergadering en heet de toehoorders en de gastspreker Jeroen Spruit van harte welkom. Agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het agendapunt over de visie op vrijwilligers wordt behandeld zodra de stukken van de gemeente...
Agenda 5 juni 2024

Agenda 6 mei 2024

Datum: Maandag 6 mei 2024 Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Gemeentehuis Aalten Agenda: 1. Opening en vaststellen agenda 2. Externe spreker: Jeroen Spruit (Laborijn) 3. Verslag en actiepunten vergadering 3 april 2024 4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en...
Agenda 5 juni 2024

(Concept) Notulen vergadering 3 april 2024

1 Opening en vaststellen agenda Notulen: Voorzitter Matthijs heet iedereen welkom. Op de tribune zitten drie toehoorders. 2 Verslag en actiepunten vergadering 5 maart 2024 Notulen: Punt 6; voorzitters niet genoemd. Aanpassen. De werkgroep was verbaasd dat de werkgroep...