Agenda Sociale Raad Aalten
Datum 06-12-2023
Tijd 19:00 – 21:00
Locatie Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter: M. Almekinders
1. Opening en vaststellen agenda
2. Presentatie ‘lokaal project cliënten ondersteuning’ door S. van Amerongen en J. Burgers
3. Verslag en actiepunten vergadering 2 november 2023
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
5. Huishoudelijk reglement ter vaststelling
6. Vergaderschema Sociale Raad 2024 ter vaststelling
7. Terugkoppeling adviesraad Laborijn
8. Laaggeletterdheid en meeleesgroep vanuit werkgroep participatie
9. Evaluatie kwartaaloverzicht
10. Uitnodiging informatieavond Nota Sociaal Domein 23 januari 2024
11. Communicatie, stand van zaken
12. Nieuws uit de werkgroepen
13. Rondvraag en sluiting