Datum:               Donderdag 06 juli 2023

Tijdstip:              19.00-21.00 uur

Plaats:                 Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

 • Opening en vaststellen agenda
 • Presentatie door Richard Jongetjes, Talentverbinder, over zijn werkzaamheden
 • Voorstelrondje nieuw lid Henk Westerveld
 • Verslag en actiepunten vergadering 06 juni 2023
 • Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 • Integraal zorgakkoord (IZA) en regionaal orgaan acute zorg (ROAZ)
 • Integrale kindcentra, integraal huisvestingsplan (IHP)
 • Huishoudelijk reglement Sociale Raad, het hoe
 • Commissie Sociaal Domein
 • Kwartaalverslag Q2, 2023
 • Gebruik afkortingen, vreemde taal, etc.
 • Sollicitatie secretaris
 • Communicatie, stand van zaken
 • Nieuws uit de werkgroepen
 • Rondvraag en sluiting