De agenda van de Sociale Raad Aalten op dinsdag 7 maart:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actiepunten vergadering 02 februari 2023
 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 4. Inclusie, stand van zaken
 5. Afvaardiging werkgroep participatie in de agendacommissie
 6. Etend ontmoeten, maandag 5 juni, toelichting over de organisatie
 7. Verslag afstemmingsoverleg wethouders 25 januari jl.
 8. Jaarverslag 2022 en opzet kwartaalverslag/nieuwsbrief 2023
 9. Scholing B1 schrijven, 11 en 25 april
 10. Sollicitatie nieuw lid en secretaris
 11. Communicatie, stand van zaken
 12. Nieuws uit de werkgroepen
 13. Rondvraag en sluiting