Is voor jou je directe sociale leefomgeving belangrijk? Dan kun je ons als secretaris versterken.

De Sociale Raad Aalten zoekt een nieuwe enthousiaste secretaris.

Wij zijn een vertegenwoordiging van inwoners van de gemeente Aalten. We adviseren burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd op sociaal gebied. Dan gaat het met name over jeugd, zorg, wonen, werk en inkomen.

De 15 leden van de raad hebben de taken onderling in werkgroepen verdeeld. Er is een werkgroep voor participatie, een werkgroep voor jeugd en een Wmo-werkgroep. Daarnaast is er een secretaris en een onafhankelijk voorzitter. De secretaris is ‘de spil’ van ons team. Zij/hij bereidt samen met de agendacommissie de vergaderingen voor, verzorgt de correspondentie en ‘bewaakt’ de gemaakte afspraken.

De raad werkt in een plezierige sfeer en de samenwerking met de vertegenwoordigers van de gemeente verloopt goed.

Woon je in de gemeente Aalten (Aalten, Dinxperlo, Bredevoort of één van de buurtschappen)? Heb je van belang zijnde ervaring met de taken en binding met het sociaal domein? Dan ben je voor ons een interessante kandidaat. Belangrijk is dat je vanuit algemeen belang denkt. Leden van de Sociale Raad werken op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor een beperkte vergoeding. We streven naar leden met een verschillende achtergrond.

De raad en de agendacommissie komen ieder per maand éen keer bijeen; de tijdbesteding bedraagt ongeveer 4 uur per week.

Wat bieden we aan?

  • een mooie kans om invloed te hebben op je directe sociale leefomgeving en het beleid van de gemeente ;
  • een gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en te delen;
  • werken in een team met een goede sfeer en betrokken collega-vrijwilligers
  • een ‘centrale’ rol en activiteiten ‘die er toe doen’;
  • gedurende een aantal maanden ingewerkt worden door de huidige secretaris;
  • een vrijwilligersvergoedin

Enthousiast?

Graag nemen we samen onze vraag en jouw mogelijkheden door. Wil je ons voor maandag 13 maart een mail met je motivatie en een kort CV toesturen? Op basis van die informatie kunnen we kandidaten uitnodigen voor een vrijblijvend gesprek.

Heb je vooraf vragen? Die beantwoorden we uiteraard graag. Ons mailadres is secretariaat@socialeraadaalten.nl  Maar bellen kan ook. Onze secretaris, Anne-Marie Bröker, is bereikbaar via telefoonnummer 06-47643848.