We doen het Samen en iedereen doet mee!

Het VN-verdrag gehandicap in Nederland stelt dat mensen met beperkingen niet mogen worden uitgesloten van het meedoen in onze samenleving. Dat is een goede aanvulling op het gemeentelijk streven naar een prettig klimaat voor al haar inwoners.

Toegankelijkheid van publieke ruimte, gebouwen, verenigingen, werk en inkomen krijgen in het verdrag veel aandacht. Maar het verdrag heeft ook aandacht voor onderwerpen die nu belangrijker zijn geworden. Zoals aandacht voor de beperkte bewegingsvrijheid van sommige inwoners.
De gemeente Aalten is een Global Goals gemeente waarbij de doelen gericht zijn om er samen voor te zorgen dat de wereld gezonder, rechtvaardiger en duurzamer wordt.

Lees of download de hele nota over dit onderwerp (pdf)