Laatste vergadering Sociale Raad Aalten 
Datum: 7 dec 2022, 
Tijdstip: 19.00-21.00 uur, 
Plaats: Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg. 

Volgende vergadering 12 januari 2023, info volgt nog..

Agenda 7 dec: 
1. Opening en vaststellen agenda

2. Presentatie integraal huisvestingsplan onderwijs, Julia ten Dolle en Henkjan Kok, beleidsambtenaren gemeente Aalten

3. Welkom en kennismaking nieuw lid Jannelien Magis

4. Verslag en actiepunten vergadering 03 november 2022 

5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten 

6. Laborijn, klantenadviesraad stand van zaken en werkvoorziening Oekraïners en statushouders

7. Commissie Sociaal Domein, 14 november, toelichting Rob van den Berg 

8. Werkgroep participatie, voorzitter en samenstelling

9. Wonen en stikstof

10. Vaststellen definitief vergaderrooster bijlage

11. Energietoeslag 120 naar 130 procent, afgewezen inwoners 120 procent, automatisch benaderd?

12. Communicatie, stand van zaken en de cursus B1 Schrijven

13. Nieuws uit de werkgroepen

14. Rondvraag en sluiting