Verordening SRA – Uitwerkingtreding


Verordening Sociaal Domein Gemeente Aalten Geldend van 01-01-2020 t/m 31-03-2021
Intitulé
Verordening Sociaal Domein Gemeente Aalten

De Raad van gemeente Aalten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2019;

gelet op het bepaalde in artikel;
gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
de Jeugdwet;
de Participatiewet,  de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gezien het advies van de Sociale Raad d.d. 26 oktober; Besluit:
Vast te stellen de verordening Sociaal Domein Gemeente Aalten.

Inhoudsopgave….. lees verder via onderstaande link;

Verordening Sociale Raad Aalten – Uitwerkingtreding per 01-04-2021