Vergadering 8 januari 2020


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Woensdag 08 januari 2020

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Talentverbinders R. Jongetjes en E. Kock; kennismaking met mevr. Kock en plannen 2020
  3. Verslag en actiepunten vergadering 02 december 2019 bijlagen
  4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen
  5. Beschut en beschermd wonen 2020 bijlagen
  6. Woonvisie 2020-2025 bijlage
  7. Werkgroepen: definitieve samenstelling en thema’s 2020 bijlage
  8. Nieuws uit de werkgroepen
  9. Rondvraag en sluiting