Vergadering 7 november 2019


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Donderdag 07 november 2019

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Welkom nieuw lid en voorstelronde
 3. Verslag en actiepunten, vergadering 02 oktober 2019 bijlagen
 4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen
 5. Omgekeerde verordening en de scholing juli jl. bijlagen
  • Werkwijze SR
  • Werkgroepenstructuur
  • Wijze van advisering
  • Frequentie scholing/training
  • Thema’s 2020
  • Etc.
 6. Nieuwe wet inburgering en de ontmoeting met de cultuurverbinders
 7. Toekomstbestendig wonen lening
 8. Inclusie wonen
 9. Presentiegelden per 1 januari 2020
 10. Memo voorstel tarieven ZOOV Op Maat 2020
 11. Vergaderschema 2020
 12. Nieuws uit de werkgroepen
 13. Rondvraag en sluiting