Vergadering 7 mei 2019


Vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Donderdag 7 mei 2019

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Aalten

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actiepunten, vergadering 04 april 2019
 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 4. Jaarverslag in plaats van jaarplan
 5. Laborijn, vertrouwelijk
 6. Scholing, maandag 08 juli van 17.00-21.00 uur
 7. Talentverbinder, advies
 8. WethoudersoverleG
  1. Verwachte bezuinigingen binnen het Sociaal Domein
  2. Vacature kledingbank Winterswijk
 9. Vervoer
 10. Antwoord folder Financiële regelingen en toeslagen 2019
 11. Antwoord inkoop, onderhoud en beheer Wmo hulpmiddelen
 12. Nieuws uit de werkgroepen
 13. Rondvraag en sluiting