Vergadering 7 februari 2019


Vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Donderdag 7 februari 2019

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Aalten

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Wethouder T. Kok, thema wonen gemeente Aalten
 3. Beleidsambtenaar D. Wensink, vanaf 20.00 uur, toelichting aanbesteding hulpmiddelen
 4. Verslag en actiepunten, vergadering 09 januari 2019
 5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 6. Jaarplan
 7. Kwartaalcijfers Laborijn
 8. Financiële jaarverslag 2018
 9. Kandidaat-lid voor de Sociale Raad
 10. Nieuws uit de werkgroepen
 11. Rondvraag en sluiting