Vergadering 7 december 2020


Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Videovergadering, deze vergadering is helaas niet openbaar toegankelijk.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Welkom nieuw lid Monica ten Barge en kort voorstelrondje
 3. Verslag en actiepunten vergadering 05 november 2020
 4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 5. Verslag digitale bijeenkomst commissie Sociaal Domein
 6. Verslag koplopers gemeentes
 7. Zakgeldproject
 8. ZOOV tarieven
 9. Vastgesteld normenkader huishoudelijke ondersteuning
 10. Kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis
 11. Themaworkshops Koepel Sociaal Domein
 12. Woonvisie 2021-2022
 13. Vergaderdata Sociale Raad 2021
 14. Afscheid SR lid Jetty Schaap
 15. Nieuws uit de werkgroepen
 16. Afsluiting SR jaar 2020
 17. Rondvraag en sluiting

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk de vergadering bij te wonen. Mocht u naar aanleiding van de agenda vragen of opmerkingen hebben dan kunt u via de website www.socialeraadaalten.nl of via secretariaat@socialeraadaalten.nl contact opnemen.