Vergadering 5 november 2020


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Donderdag 05 november 2020

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Videovergadering, deze vergadering is helaas niet openbaar toegankelijk.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actiepunten vergadering 05 oktober 2020
 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 4. Vervoer dagbesteding en ZOOV
 5. Klantadviesgroep Laborijn
 6. Concept startnotitie inburgering, gemeente Aalten 2021
 7. Vacatures
 8. Uitdiepen en discussie binnen de Sociale Raad
 9. Nieuws uit de werkgroepen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting