Vergadering 5 juni 2019


Vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Woensdag 5 juni 2019

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Aalten

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actiepunten, vergadering 7 mei 2019
 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
  Hulpmiddelen
 4. Laborijn
 5. Scholingsvoorstel
 6. Armoede
  • Verslag van de bijeenkomst 9 mei
  • Bezoek werkgroep armoede aan Humanitas
 7. Beschermd wonen, verslag bijeenkomst 4 juni
 8. Verwachte bezuinigingen binnen het sociale domein
 9. Muziekonderwijs Boogie Woogie
 10. Nieuws uit de werkgroepen
 11. Rondvraag en sluiting