Vergadering 4 juli 2019


Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis Aalten
Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Omgekeerde verordening Sociaal Domein
  gemeente Aalten, toelichting H. ter Beest, D. Wensink en A. Tiemessen
 3. Laborijn Kwartaalcijfers, stand van zaken en toelichting H. ter Beest
 4. Verslag en actiepunten, vergadering 05 juni 2019
 5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 6. Scholing d.d. maandag 08 juli 2019
 7. Evaluatie armoedebeleid 2018
 8. Nieuws uit de werkgroepen
 9. Rondvraag en sluiting