Vergadering 04 februari 2021


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Donderdag 04 februari 2021

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Digitaal

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Presentatie plan “zo persoonlijk mogelijk”,
  mevr. Sacha van de Wall
 3. Presentatie “inkoopproces zorg”,
  dhr. H. ter Beest
 4. Verslag en actiepunten vergadering 06 januari 2021
 5. Ingekomen en uitgegane stukken
 6. mededelingen en bijeenkomsten
 7. Woonvisie 2021-2026
 8. Inclusie samenleving project 2021-2022
 9. Kwetsbare groepen in en na coronatijd
 10. Nieuws uit de werkgroepen
 11. Rondvraag en sluiting

Door de coronamaatregelen is het helaas alleen mogelijk op aanvraag de vergadering digitaal bij te wonen. Mocht u naar aanleiding van de agenda vragen of opmerkingen hebben dan kunt u via het contactformulier op deze website of via email: secretariaat@socialeraadaalten.nl contact opnemen.