Vergadering 3 februari 2020


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Maandag 3 februari 2020

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag en actiepunten vergadering 08 januari 2020
  3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
  4. Beschut en beschermd wonen 2020, verslag gesprek met F. Siemes
  5. Woonvisie 2020-2025
  6. Jeugd, praktijkondersteuner huisarts, stand van zaken
  7. Scholing
  8. Aanvragen Wmo
  9. Nieuws uit de werkgroepen
  10. Rondvraag en sluiting