Vergadering 2 september 2019


Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis Aalten
Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 1. Laborijn, stand van zaken, toelichting door wethouder J. Wikkerink
 1. Verslag en actiepunten, vergadering 04 juli 2019 bijlagen
 1. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen
 1. Omgekeerde verordening bijlagen
 1. Evaluatie scholing d.d. maandag 08 juli 2019
 1. Sollicitatie: voorstel nieuw lid per 01 oktober 2019
 1. Aftredend en herbenoembaar mevr. E. Feenstra en mevr. A. Bröker
 1. Nieuws uit de werkgroepen
 1. Afscheid dhr. H. Nijkamp
 1. Rondvraag en sluiting