Vergadering 2 oktober 2019


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Woensdag 02 oktober 2019

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Welkom nieuw lid en voorstelronde
 3. Jeugd, toelichting door wethouder H. te Lindert en mevr. A. Tiemessen
 4. Verslag en actiepunten, vergadering 02 september 2019 bijlagen
 5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen
 6. Collectieve zorgverzekering bijlagen
 7. Meedoen pact armoede bijlage
 8. Omgekeerde verordening
 9. Afstemmingsoverleg wethouders, verslag en verspreiding notulen bijlage
 10. Laborijn, cijfers 2de kwartaal bijlagen
 11. Toekomstig bestendig wonen lening bijlagen
 12. Nieuws uit de werkgroepen
 13. Rondvraag en sluiting