Vergadering 9 juni 2020


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Dinsdag 09 juni 2020

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Raadszaal Gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ombuigingen in het Sociaal Domein en stand van zaken Laborijn, wethouders J. Wikkerink en H. te Lindert en programmamanager Sociaal Domein H. ter Beest
 3. Ruimte voor overige vragen van de leden van de Sociale Raad aan de gemeente
 4. Verslag en actiepunten vergadering 03 maart 2020
 5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 6. Beschermd wonen
 7. Notitie bestandsanalyse bewindvoering, gemeente Aalten
 8. Scholing
 9. Jaarrekening
 10. Nieuws uit de werkgroepen
 11. Rondvraag en sluiting