Vergadering 2 april 2019


Vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Donderdag 2 april 2019

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Aalten

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Kwartaalcijfers Laborijn 4de kwartaal en infografics, toelichting dhr. Ter Beest, gemeente Aalten bijlagen
 3. Verslag en actiepunten, vergadering 11 maart 2019 bijlagen
 4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen
 5. Jaarplan bijlage
 6. Laborijn
 7. Talent vervolgplan 2019-2022 bijlagen
 8. Hulpmiddelen in eigen beheer gemeente Aalten bijlage
 9. Concept verordening leerlingenvervoer bijlage
 10. Scholingsvoorstel
 11. Folder Financiële regelingen en toeslagen 2019 bijlage
 12. Nieuws uit de werkgroepen
 13. Rondvraag en sluiting