Vergadering 9 september 2020


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Woensdag 09 september 2020

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Raadszaal Gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag en actiepunten vergadering 01 juli 2020 bijlagen

3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen

4. Ombuigingen in het Sociaal Domein bijlage

5. Jeugdhulp Achterhoek

6. Terugkoppeling VIT mantelzorg en beschermd wonen

7. Bestandsanalyse bewindvoering gemeente Aalten bijlage

8. Scholing

9. Jaarrekening vaststellen bijlage

10. Nieuws uit de werkgroepen

11. Rondvraag en sluiting