Vergadering 11 maart 2019


Vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Donderdag 11 maart 2019

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Aalten

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Presentatie door de heer Eric Wichgers en 2 medewerkers van Figulus Welzijn
  3. Verslag en actiepunten, vergadering 07 februari 2019
  4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
  5. Verslag bijeenkomst Commissie Sociaal Domein 11 febrauari, bezoek werkacademie Laborijn 27 februari en scholing de Koepel 9 maart
  6. Jaarplan
  7. Laborijn
  8. Nieuws uit de werkgroepen
  9. Rondvraag en sluiting