Vergadering 1 juli 2020


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Woensdag 01 juli 2020

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Raadszaal Gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

 1. Agenda:
 2. Opening en vaststellen agenda
 3. Verslag en actiepunten vergadering 09 juni 2020
 4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 5. Ombuigingen in het Sociaal Domein Koplopers
 6. Laborijn klankbordgroep
 7. Scholing streefdatum
 8. Aftredend en herbenoembaar, mevr. A. van Maren en dhr. M. Wevers
 9. Jaarrekening
 10. Jaarverslag
 11. Nieuws uit de werkgroepen
 12. Rondvraag en sluiting