Vergadering 07 september 2021


 

Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Dinsdag 07 september 2021

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Raadszaal gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

 

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Presentatie “conceptnota Sociaal Domein”, dhr. H. ter Beest tot 19.30 uur
  3. Verslag en actiepunten vergadering 05 juli 2021
  4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
  5. VIT hulp bij mantelzorg
  6. Verordening Sociaal Domein
  7. Scholing, voorstel en data
  8. Vacature
  9. Nieuws uit de werkgroepen
  10. Rondvraag en sluiting

De vergaderingen van de Sociale Raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen het woord voeren over de onderwerpen, die op de agenda staan. Indien u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering aangeven bij de voorzitter van de Sociale Raad. De SR houdt zich aan de geldende coronamaatregelen.