Vergadering 06 oktober 2021


 

Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Woensdag 06 oktober 2021

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Presentatie “inburgering statushouders door Laborijn”, dhr. Jeroen Spruit, adjunct directeur Laborijn en dhr. Raimond Letteboer, beleidsmedewerker gemeente Aalten
 3. Verslag en actiepunten vergadering 07 september 2021
 4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 5. Verslag wethoudersoverleg 27 september 2021
 6. VIT hulp bij mantelzorg, toelichting Martien Wevers
 7. Jeugd, verslag
 8. Plan van aanpak Koplopers-project,
  mevr. S. van Amerongen en mevr. N. Wubbels
 9. Nota Sociaal Domein, advies SR
 10. Presentatie Sociaal Domein gemeente, deelnemers
 11. Wonen, bijeenkomst in Ulft
 12. Scholing
 13. Vacature
 14. Communicatie
 15. Afscheid lid en penningmeester Bertus te Grotenhuis
 16. Nieuws uit de werkgroepen
 17. Rondvraag en sluiting