Vergadering 05 juli 2021


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Maandag 05 juli 2021

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Raadszaal gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

 

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Presentatie dhr. E. Wichgers, dhr. W. Drenth o.v.b. en dhr. A. te Winkel o.v.b., tot 20.00 uur
  • Platform Aalten
  • Meedoen Pact
  • Figulus, enkele ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal Domein en de integrale samenwerking

 3. Verslag en actiepunten vergadering 01 juni 2021
 4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 5. Jeugd algemeen, n.a.v. verslag werkgroep jeugd
 6. Beleidskader gemeenschapshuizen 2021, antwoord gemeente
 7. Scholingsbehoefte Sociale Raad
 8. Nieuws uit de werkgroepen
 9. Rondvraag en sluiting