Vergadering 04 november 2021


 

Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Donderdag 04 november 2021

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Gemeentehuis, markt 7, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Presentatie “Koplopersproject”, mevr. Cindy Schuurkes
 3. Verslag en actiepunten vergadering 06 oktober 2021
 4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen
 5. Antwoord gemeente advies SR nota Sociaal Domein
 6. Schuldhulpverlening
 7. α-Hulp
 8. Laborijn kwartaalcijfers
 9. Scholing evaluatie
 10. Klankbordgroep zakgeldproject
 11. Werkgroep communicatie
 12. Vacature voorzitter en lid
 13. Nieuws uit de werkgroepen
 14. Rondvraag en sluiting