Vacature


Uw kans: de leden van de Sociale Raad zoeken collega’s!

 

De Sociale Raad, gemeente Aalten, zoekt 2 nieuwe en enthousiaste leden om haar geledingen te versterken.

  • De Sociale Raad is een vertegenwoordiging van burgers, die binding hebben met de doelgroepen participatie, jeugd en Wmo in het sociale domein.
  • De Sociale Raad heeft als doel de mening van de achterban uit het gehele sociale domein aan het college van burgemeester en wethouders te verwoorden.
  • De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het voorgenomen beleid van het college en de gemeenteraad.
  • De 15 leden van de Sociale Raad denken actief en kritisch mee in de maandelijkse vergaderingen en in de werkgroepen over de ontwikkelingen binnen het sociale domein.
  • De werkgroepen hebben betrekking op de deelgebieden participatie, jeugd en Wmo.

Van de kandidaten wordt gevraagd woonachtig te zijn in de gemeente Aalten (Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschappen) en ervaring, kennis en/of affiniteit te hebben met tenminste één van de drie deelgebieden, Belangrijk is dat men vanuit algemeen belang kan denken. Een lid van de Sociale Raad werkt op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor een kleine vergoeding. Voor meer informatie over de Raad en deze vacature verwijzen we u naar www.socialeraadaalten.nl of naar de secretaris, mevrouw Anne-Marie Bröker, via telefoonnummer 06-47643848.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor maandag 05 oktober 2020 richten aan secretariaat@socialeraadaalten.nl ten aanzien van de secretaris Sociale Raad. De gesprekken zullen in week 41 en 42 worden gevoerd. Uiteraard worden de richtlijnen omtrent het coronavirus gevolgd.