Vacatures


Uw kans: de leden van de Sociale Raad zoeken 2 collega’s!

In verband met een vertrek buiten de gemeentegrenzen en de afloop van de zittingsperiode van een lid is de Sociale Raad Aalten, op zoek naar twee nieuwe leden.

De Sociale Raad is een vertegenwoordiging van burgers, die binding hebben met de doelgroepen participatie, jeugd en Wmo in het sociale domein. De Sociale Raad heeft als doel de mening van de achterban uit het gehele sociale domein aan het college van burgemeester en wethouders te verwoorden. De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het voorgenomen beleid van het college en de gemeenteraad.

Leden van de Sociale Raad denken actief en kritisch mee in de maandelijkse vergaderingen en in de werkgroepen over de ontwikkelingen binnen het sociale domein. De werkgroepen hebben betrekking op de deelgebieden participatie, jeugd en Wmo.

Van kandidaten wordt gevraagd dat ze woonachtig zijn in de gemeente Aalten, ervaring, kennis en/of affiniteit hebben met tenminste één van de drie deelgebieden en dat zij vanuit algemeen belang kunnen denken. Een lid van de Sociale Raad werkt op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor een kleine vergoeding. Voor meer informatie over de Raad en deze vacature verwijzen we u naar www.socialeraadaalten.nl of naar de secretaris, mevrouw Anne-Marie Bröker, via telefoonnummer 06-47643848.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor maandag 27 november 2017 richten aan secretariaat@socialeraadaalten.nl ten aanzien van de secretaris Sociale Raad.


soliciteren 160704
De leden van de Sociale Raad Aalten worden geselecteerd op basis van hun deskundigheid en vaardigheden. Zitting nemen in de Sociale Raad namens een eigen instelling of doelgroep is niet toegestaan. Van de leden verwachten wij dat zij dit werk doen op vrijwillige basis en persoonlijke titel.

Bovendien verwachten wij dat zij goed op de hoogte zijn van wat aan de orde is in het sociale domein en de rol van de gemeente daarbij. Ervaringskennis als cliënt of familie/naaste op de terreinen jeugdhulp en/of GGZ strekt tot aanbeveling.