Leden


De Sociale Raad Aalten bestaat uit 14 leden, inclusief het dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het college van B&W van de gemeente Aalten voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming van maximaal vier jaar behoort tot de mogelijkheden.

 

Nico Huntink Nico Huntink – de Heurne
Voorzitter
Anne-Marie Anne-Marie Broker – Aalten
Secretaris
Werkgroep Jeugd
Bertus te Grotenhuis – Dinxperlo
Penningmeester
Werkgroep Participatie
Koos_Leber Koos Leber – Aalten
Vice voorzitter
Werkgroep Participatie
Esther Feenstra Esther Feenstra – Dinxperlo
Werkgroep WMO
Rosita Hieltjes – Aalten
Werkgroep Jeugd
Anja van Maren Anja van Maren – Aalten
Werkgroep Jeugd
Anneke Mennink – Aalten
Werkgroep
Janny Neerhof – Aalten
Werkgroep Participatie
Nicole Wubbels – Aalten
Werkgroep Jeugd
Henriette van der Weijde
Jetty Schaap Jetty Schaap – Aalten
Werkgroep Jeugd
Martien Weevers Martien Wevers – Aalten
Werkgroep WMO
Ellen te Winkel Ellen te Winkel – de Heurne
Werkgroep Participatie