Nieuw


Leden van de Socialeraad

Nico Huntink

De Heurne
Voorzitter

Nico Huntink

De Heurne
Voorzitter

Nico Huntink

De Heurne
Voorzitter

Nico Huntink

De Heurne
Voorzitter

nimble_asset_portrait_1

Lisa Weintriks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

nimble_asset_portrait_4

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

nimble_asset_portrait_2

Helen Stimuks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

nimble_asset_portrait_2

Helen Stimuks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

nimble_asset_portrait_1

Lisa Weintriks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

nimble_asset_portrait_4

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

nimble_asset_portrait_2

Helen Stimuks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

nimble_asset_portrait_2

Helen Stimuks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

nimble_asset_portrait_1

Lisa Weintriks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

nimble_asset_portrait_4

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

De Sociale Raad Aalten (SRA) bestaat – inclusief een onafhankelijke voorzitter – uit 14 leden. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het college van B&W van de gemeente Aalten voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming van maximaal vier jaar behoort tot de mogelijkheden. Leden worden geselecteerd op hun kennis en capaciteit binnen het sociale domein. Middels samengestelde werkgroepen beschikt de SRA over een brede kennis van regelingen en voorzieningen.

Met de toegekende initiatief-, informatie,-en adviesrecht geeft de SRA gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over de Wmo, het jeugd- en participatie beleid.