Leden


De Sociale Raad Aalten bestaat uit 14 leden, inclusief het dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het college van B&W van de gemeente Aalten voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming van maximaal vier jaar behoort tot de mogelijkheden.

 

Nico Huntink Nico Huntink – de Heurne
Voorzitter
  Anne-Marie Anne-Marie Broker – Aalten
Secretaris
Bertus te Grotenhuis – Dinxperlo
Penningmeester
Werkgroep Participatie en werken
  Koos_Leber Koos Leber – Aalten
Vice voorzitter
Werkgroep Participatie en werken
Monika ten Barge – Aalten

  Rosita Hieltjes – Aalten
Werkgroep Opgroeien en opvoeden
Anja van Maren Anja van Maren – Aalten
Werkgroep Opgroeien en opvoeden
  Anneke Mennink – Aalten
Werkgroep Wonen en vervoer
Janny Neerhof – Aalten
Werkgroep Participatie en werken
  Miriam Schreurs – Aalten
Werkgroep Participatie en werken
Martien Weevers Martien Wevers – Aalten
Werkgroep Opvangen (sociaal vangnet)
  Henriette van der Weijde
Werkgroep Wonen en vervoer
Nicole Wubbels – Aalten
Werkgroep Opgroeien en opvoedend
  Ellen te Winkel Ellen te Winkel – de Heurne
Werkgroep Participatie en werken