Leden


De Sociale Raad Aalten bestaat uit 14 leden, inclusief het dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het college van B&W van de gemeente Aalten voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming van maximaal vier jaar behoort tot de mogelijkheden.

 

Werkgroep Wmo

Matthijs Almekinders – De Heurne
Voorzitter
  Anne-Marie Anne-Marie Broker – Aalten
Secretaris
Monika ten Barge – Aalten
Penningmeester
Werkgroep Jeugd
  Koos_Leber Koos Leber – Aalten
Vice voorzitter
Werkgroep Participatie
Rob van den Berg – Aalten
Werkgroep Wmo
  Rosita Hieltjes – Aalten
Werkgroep Jeugd
Anja van Maren Anja van Maren – Aalten
Werkgroep Jeugd
  Anneke Mennink – Aalten
Werkgroep Wmo
Janny Neerhof – Aalten
Werkgroep Participatie
  Sanne Ouwens – Aalten
Werkgroep Communicatie
Miriam Schreurs – Aalten
Werkgroep Participatie
  Martien Weevers Martien Wevers – Aalten
Werkgroep Wmo
Henriette van der Weijde
Werkgroep Wmo
  Ellen te Winkel Ellen te Winkel – de Heurne
Werkgroep Participatie
Nicole Wubbels – Aalten
Werkgroep Jeugd
  Vacant