Leden zoeken collega


Uw kans: de leden van de Sociale Raad zoeken een collega!

 

In verband met een, wegens te drukke werkzaamheden, voortijdig vertrek van een lid is de Sociale Raad, gemeente Aalten, op zoek naar een nieuw lid.

 

De Sociale Raad is een vertegenwoordiging van burgers, die binding hebben met de doelgroepen participatie, jeugd en Wmo in het sociale domein. De Sociale Raad heeft als doel de mening van de achterban uit het gehele sociale domein aan het college van burgemeester en wethouders te verwoorden. De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het voorgenomen beleid van het college en de gemeenteraad.

 

Leden van de Sociale Raad denken actief en kritisch mee in de maandelijkse vergaderingen en in de werkgroepen over de ontwikkelingen binnen het sociale domein. De werkgroepen hebben betrekking op de deelgebieden participatie, jeugd en Wmo.

 

Van de kandidaat wordt gevraagd woonachtig te zijn in de gemeente Aalten, ervaring, kennis en/of affiniteit hebben met tenminste één van de drie deelgebieden en dat men vanuit algemeen belang kan denken. Een lid van de Sociale Raad werkt op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor een kleine vergoeding. Voor meer informatie over de Raad en deze vacature verwijzen we u naar de verschillende pagina’s op deze website of naar de secretaris, mevrouw Anne-Marie Bröker, via telefoonnummer 06-47643848.

 

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor maandag 25 juni 2018 richten aan secretariaat@socialeraadaalten.nl ten aanzien van de secretaris Sociale Raad.