Adviezen


Adviezen

Advies Sociale Raad Talent 2019-2022 – 04-2019 Advies concept Verordering Leerlingenvervoer – 04-2019 Adviesaanvraag Hulpmiddelen – 04-2019 Advies Opvang en Bescherming regiovisie 2020 – 01-2018 Advies Beleidsregels Beschermd Wonen 2018 – 01-2018 Ongevr. advies aanvraag wmo hulpmiddelen 12-2017 Ongevr. advies […]


Verordering

Verordening Sociaal Domein Gem. Aalten Verordening Sociale Raad Aalten – Uitwerkingtreding per 01-04-2021