Bertus


Vergadering 04 februari 2021

Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten Datum: Donderdag 04 februari 2021 Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Digitaal Agenda: Opening en vaststellen agenda Presentatie plan “zo persoonlijk mogelijk”, mevr. Sacha van de Wall Presentatie “inkoopproces zorg”, dhr. H. ter Beest Verslag en actiepunten […]


Vergadering 03 maart 2021

  Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Digitaal Agenda: 1. Opening en vaststellen agenda 2. Presentatie “woonvisie 2021-2026”, wethouder T. Kok en mevr. M. Vreman  3. Presentatie “nota Sociaal Domein”, dhr. H. ter Beest en vertegenwoordiger Radar Advies 4. Verslag en actiepunten […]


Vergadering 08 april 2021

  Tijdstip: 19.00-21.00 uur Plaats: Digitaal Agenda: 1. Opening en vaststellen agenda 2. Verslag en actiepunten vergadering 03 maart 2021 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten 4. Verslag commissie sociaal domein 5. Inclusie samenleving project 2021-2022 6. Gemeenschapshuizen […]


Vergaderverslag 2021

Verslag vergadering 03-03-2021 Verslag vergadering 04-02-2021 Verslag vergadering 06-01-2021