Adviezen


Advies Sociale Raad Talent 2019-2022 – 04-2019

Advies concept Verordering Leerlingenvervoer – 04-2019

Adviesaanvraag Hulpmiddelen – 04-2019

Advies Opvang en Bescherming regiovisie 2020 – 01-2018

Advies Beleidsregels Beschermd Wonen 2018 – 01-2018

Ongevr. advies aanvraag wmo hulpmiddelen 12-2017

Ongevr. advies aanpak verwarde personen 12-2017

Wonen en Financiën, wethouder Kok 10-2017

Armoedebeleid evaluatie advies 04-2017

Ongevr. advies vraag mantelzorg 03-2017

Advies Projectplan Talent Gem Aalten 02-2017

Brief nav mantelzorgwaardering 10-2016

Blijverslening advies SR def 02-2017

Aandachtpunten beschut werken en part.wet 12-2016

Advies SR Basismobiliteit-2 def 11-2016

Advies sportnota 02-2016

Advies woonagenda 01-2016

Advies vervoerscentrale en vervoer 11-2015